Duurzaamspaarnwoude

Duurzaam Spaarnwoude

Het programma duurzaam Spaarnwoude heeft tot doel het recreatiegebied duurzaam te beheren en te ontwikkelen. Dit kan alleen als de uitgaven en de inkomsten in balans zijn. In 1990 heeft het rijk namelijk het beheer en onderhoud afgekocht voor 25 jaar, dus tot 2015. Daarna moet het recreatieschap het beheer en onderhoud zelfstandig financieren. Hiervoor is jaarlijks na alle bezuinigingen nog ongeveer 2 miljoen nodig. Door zorgvuldig beheer is van het afkoopbedrag van 12,1 miljoen euro is nu nog ongeveer 6,8 miljoen over. Dat is mooi, maar nu neemt deze reserve jaarlijks nog fors af. Niets doen is dus geen optie.

Lees meer

Projecten

Beeldkwaliteit

De verkenning beeldkwaliteit Spaarnwoude bevat maatregelen voor een goedkoper en meer gevarieerd beheer van het recreatiegebied. Uw reactie is welkom.

Lees meer

Fort Liebrug

Recreatieschap Spaarnwoude, de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlemmerliede hebben samen de ambitie om het fort bij de Liebrug een nieuwe bestemming te geven.

Lees meer

Droomparken

Mogelijk komt er aan de zuidoostzijde van het bestaande Droompark Buitenhuizen, tussen de Buitenhuizerweg en Zijkanaal C een uitbreiding van het recreatiepark. Ook komen er mogelijk meer en nieuwere huizen in het bestaande park.

Lees meer

Onderzoek ruiterpas

Het recreatieschap Spaarnwoude onderzoekt in samenwerking met de paardensportbond KNHS en de maneges in het recreatiegebied de invoer van een ruiterpas voor paardensporters.

Lees meer